Tour nước ngoài

Hồng Kông_Lễ 30/4

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 30/3/2019__11, 27/4/2019__30/5/2019
14.800.000 VNĐ

Hàn Quốc: Tắm Sauna + Fanta Stick

 • 4 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 30/3/2019
12.990.000 VNĐ

Du Lịch Úc: 4 ngày 4 đêm

 • 4 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Liên hệ
29.600.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 4 ngày 3 đêm

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Thứ 5 hàng tuần
12.990.000 VNĐ

Du Lịch Thái Lan: 5 ngày 4 đêm

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 21, 22, 23/4/2019__1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24/5/2019
6.800.000 VNĐ

Hàn Quốc: Tắm Sauna + Du Thuyền

 • 4 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 31/3/2019
13.700.000 VNĐ

Du Lịch Úc: 5 ngày 4 đêm

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Liên hệ
31.900.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 5 ngày 4 đêm

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Chủ nhật hàng tuần
15.390.000 VNĐ

Du Lịch PhuKet: 4 ngày 3 đêm

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 23/3/2019__6/4/2019__7, 14, 21/5/2019
8.500.000 VNĐ

Tết Thái - Songkran

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 8, 9, 10/4/2019
7.000.000 VNĐ

Hàn Quốc: Lễ Hội Hoa Anh Đào

 • 4 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 6, 7, 13, 20/4/2019
13.700.000 VNĐ

Sydney - Melbourne

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • 12/4/2019__10, 28/5/2019__14/6/2019
49.950.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 6 ngày 5 đêm

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
16.390.000 VNĐ

Lệ Giang - Băng Xuyên - Lam Nguyệt Đàm - Shangrila

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • 25/5/2019__22/6/2019__28/9/2019
19.990.000 VNĐ

Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • 22/3/2019
15.990.000 VNĐ

Bắc Kinh - Hàn Quốc

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • 6, 13, 20, 27/4/2019__11, 18, 25/5/2019__1, 8, 15, 22, 29/6/2019
18.800.000 VNĐ
« 1 2 3 »

Đăng nhập thành viên