TẾT ÂM LỊCH 2018

Singapore_Tết AL 2018

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 1, 2 Tết
14.990.000 VNĐ

Đài Bắc - Cao Hùng_Tết AL 2018

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 3 Tết
11.990.000 VNĐ

Hong Kong_Tết AL 2018

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 3, 4, 7 Tết
21.390.000 VNĐ

Singapore - Malaysia_Tết AL 2018

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2 Tết
14.990.000 VNĐ

Sihanouk - Bokor_Tết AL 2018

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 3, 4 Tết
5.250.000 VNĐ

Nhật Bản_Tết AL 2018

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2 Tết
36.900.000 VNĐ

Thái Lan_Tết AL 2018

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Tết
9.700.000 VNĐ

Hàn Quốc_Tết AL 2018

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 1 Tết
16.900.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên