TẾT ÂM LỊCH 2018

Làng Nổi Tân Lập - Miếu Bà Chúa Xứ

 • 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 4, 5, 6 Tết
2.380.000 VNĐ

Cần Thơ_Tết AL 2018

 • 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 3, 4, 5, 6 Tết
2.260.000 VNĐ

Nha Trang_Tết AL 2018

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 5 Tết
3.570.000 VNĐ

Đà Lạt_Tết AL 2018

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 5 Tết
3.860.000 VNĐ

Đà Lạt_Tết AL 2018

 • 3 ngày 2 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 5, 6 Tết
3.170.000 VNĐ

Vũng Tàu - Long Hải_Tết AL 2018

 • 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 3, 4, 5, 6 Tết
2.720.000 VNĐ

Phan Thiết_Tết AL 2018

 • 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 3, 4, 5, 6 Tết
2.450.000 VNĐ

Phan Thiết - Đà Lạt_Tết AL 2018

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 4 Tết
4.720.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên