TOUR MIỀN TÂY

Gáo Giồng - Tràm Chim

 • 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện
 • Thứ 7 hàng tuần
1.720.000 VNĐ

Du Lịch Bến Tre

 • 1 ngày
 • Phương tiện
 • 25/2/2018__4, 11, 18, 25/3/2018
600.000 VNĐ

Đồng Tháp - Gáo Giồng

 • 1 ngày
 • Phương tiện
 • 25/2/2018__4, 11, 18, 25/3/2018
700.000 VNĐ

Du Lịch Cần Thơ

 • 2 ngày 1 đêm
 • Phương tiện
 • 3, 10, 17, 24, 31/3/2018
1.420.000 VNĐ

Châu Đốc - Hà tiên - Cần Thơ (đi - về: xe)

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 24/2/2018__3, 6, 10, 17, 24, 31/3/2018
4.320.000 VNĐ

Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc (đi - về: xe)

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • 24/2/2018__3, 10, 17, 24, 31/3/2018
7.760.000 VNĐ

Phú Quốc - Hà Tiên (đi: máy bay - về: xe)

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 23/2/2018__2, 9, 16, 23, 30/3/2018
6.250.000 VNĐ

Châu Đốc - Hà Tiên - Bạc Liêu (đi - về: xe)

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • 24/2/2018__3, 10, 13, 17, 24, 31/3/2018
6.120.000 VNĐ

Tiền Giang - Cà Mau (đi - về: xe)

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 3, 6, 10, 17, 24, 31/3/2018
3.820.000 VNĐ

Hà Tiên - Bạc Liêu - Phú Quốc (đi: xe - về: máy bay)

 • 8 ngày 7 đêm
 • Phương tiện
 • 24/2/2018__3, 10, 17, 24, 31/3/2018
8.300.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên