TRUNG QUỐC

Trương Gia Giới: 5 ngày 4 đêm

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 1, 15/6/2018
14.990.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 6 ngày 5 đêm

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • 10, 24/6/2018__14/7/2018__11/8/2018
16.490.000 VNĐ

Trương Gia Giới: 7 ngày 6 đêm

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • 2/6/2018
15.490.000 VNĐ

Bắc Kinh - Hàn Quốc

 • 7 ngày 6 đêm
 • Phương tiện
 • Liên hệ
17.500.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên